Βεντάντα

Ο κόσμος είναι μία μεγάλη απάτη.
Απαρτίζεται από άπειρα σύμπαντα, τα οποία έχουν μεγέθη σταδιακά αυξανόμενα και προς τις δύο κατευθύνσεις.
Εμείς είμαστε κάπου στη μέση ή μάλλον ακριβώς στη μέση, μιας και έχουμε μία απειρία γειτόνων και προς τις δύο κατευθύνσεις.
Συνεπώς είμαστε μία απειρία μέσων σημείων.
Συνεπώς έχουμε μία απειρία εαυτών.
Η ζωή είναι μία επιλογή.
Είναι όταν η ανυπαρξία, αυτό που προϋπάρχει, ένα ισχυρό σημείο αναφοράς, αποφασίζει να συστοιχιθεί σε ένα σώμα και να δώσει ¨εγώ¨.
Είναι κάτι τελείως προαιρετικό και τελείως περιττό.
Έχει όμως ισχυρότατες αυτοαναφορικές ασφαλιστικές δικλείδες.
Θέλει να διαιωνίζεται.
Ο πόνος είναι από τα μεγαλύτερα μαξιλάρια της ζωής.
Της επιτρέπει να κρατιέται και να δίνει νέα ζωή.
Η ζωή δεν έχει καμία απόλυτη χρησιμότητα, μα έχει μεγάλη σχετική χρησιμότητα.
Κάθε ζωή είναι χρησιμότατη για μία άλλη ζωή.
Η φιλοσοφία είναι το προϊόν της σκέψης.
Η σκέψη είναι το όνειρο του νου.
Ο νους είναι ο ηλεκτρισμός του εγκεφάλου.
Ο εγκέφαλος είναι ένα σύνολο πρωτεϊνών.
Οι πρωτεϊνες είναι μερικές χωρογραφίες από ύλη.
Η ύλη είναι ζωή.
Ε, τι άλλο;
Η αποστολή του ανθρώπου είναι να αναπαράγει τον άνθρωπο.
Η αποστολή του ανθρώπου είναι να πάψει τον άνθρωπο.
Η αποστολή του ανθρώπου είναι να αναρωτιέται για την αποστολή του ανθρώπου.