Παραμύθι

Ήμουνα μια φορά εγώ και πήγα ένα ταξίδι.
Πήγα στην κεντρική Αφρική να ξεκινήσω εκεί.
Να βγω από την τρύπα μου, γιατί είμαι γενναίος.
Να βγω απ’ την απομόνωση την ατομιστική.

Πήγα και σκότωνα τα ζα, σκότωνα τις ακρίδες.
Πήγα και έστιβα χυμό απο τις καρπουζιές.
Πήγα και έσπειρα στη γη, για την εβυζάξω.
Εμάζευα και το χρυσό και τις γυαλιστερές.

Μα έλα που ήμουν εκατό και εκατό διακόσοι.
Εκάναμε σου λέω πολύ μεγάλον αριθμό.
Κι έτσι κάποιοι τραβάν αλλού, χαλάσανε κι οι σχέσεις.
Κι έτσι κάποιοι τραβάν αλλού, είχαν Αλμπινισμό.

Κι εμείς που πήγαμ’ απ’ αλλού να κάνουμε χωράφια
Και κάναμε την αλλαγή απ’ το νομαδισμό.
Μαζεύαμε τις καρπουζιές, μαζεύαμε τα ζώα.
Μαζεύαμε και το χρυσό, στον καπιταλισμό.