Να ζήσεις

Να ζήσεις γιατί
πρέπει κάτι να βγει
απ' αυτό το μεγάλο κεφάλι.

Να τρως το φαί,
τακτικά στο WC
να πηγαίνεις, να τρως πορτοκάλι.

Κι αν ζήσεις πολύ
κι έχεις πια δοξαστεί
και σε ξέρουν σε μήκη και πλάτη

θα είσαι για μας
ο λαμπρός βασιλιάς,
που σημάδι βαθύ είχε αφήσει στη γη,
κάπου εκεί πριν κρυώσει ο αστρικός ο λαπάς.