Εισαγωγή

Θα ξεκινήσω με μία διάσημη φράση
που είπε ένας μια φορά σε κάποιον
με αφορμή κάτι που έγινε:

«Αυτό που ξεστόμισες είναι αδιαμφισβήτητα σωστό
στο πεδίο αναφοράς της δήλωσής σου!
Είναι συνάμα και βαθιά λανθασμένο
εάν ιδωθεί από μία διαφορετική οπτική γωνία...
Εάν ένας συνδυασμός θεωρήσεων χρησιμοποιηθεί,
τότε αυτό που ανέφερες είναι κάτι βαθιά ουδέτερο!»